Jennifer Illustration by Natalia Kodi
 Summer artwork by Natalia Kodi
Collage by Natalia Kodi
Floral pattern by Natalia Kodi
Pattern "Leaves" by Natalia Kodi
Gold foil invitation by Natalia Kodi
Boho collage by Natalia Kodi
Lara illustration by Natalia Kodi

I bring your ideas

to life

Collage "Now" by Natalia Kodi
Jenny Illustration by Natalia Kodi